Skip links

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitmenlik Eğitimi (320 saat)

320 saatlik yaratıcı drama liderlik eğitmenlik eğitiminize vakit kaybetmeden başlayın, alacağınız üniversite onaylı ve e-devletten sorgulanabilen sertifika ile eğitmenliğinize başlayın.

Sıfırdan ileri seviyeye

Yaratıcı drama nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.Ayrıca yaratıcı drama da bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanılmaktadır.Yaratıcı drama eğitiminde hayatın içinden herhangi bir konuyla ilgili olarak doğaçlama yapmak, rol oynama gibi tekniklerden faydalanarak bir grupla, gruptaki üyelerin yaşamlarından, deneyimlerinden, anılarından feyz alarak canlandırmalar yapılmaktır.  

Yaratıcı drama eğitimi Nedir? 

Yaratıcı drama eğitimi öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için kullanılan, canlandırma ve oyuna dayalı tekniklerdir olarak bilinmektedir. Yaratıcı dramada herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapılmaktır. Bununla birlikte yaratıcı drama eğitiminde herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilmektedir.  

Yaratıcı drama eğitiminin amacı nedir?

Yaratıcı drama eğitimini amacu bireyde algılama durumunu, duygularını fark etme potansiyelini, beden dilini kullanarak kendini anlatabilme ve yorumlama kapasitesini, dikkatli dinleme, içsel farkındalık geliştirmesi gibi bireyin hem kendi iç dünyası hemde sosyal hayatta iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca yaratıcı drama eğitiminde bireyin hayal gücünü geliştirerek, olayları farklı bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazanmasını sağlamaktadır. Yaratıcı drama eğitimi bireyin duygusal gelişimini etkileyerek ve olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunup, günlük sıkıntılardan kurtulup hayata karşı motivasyonunun olumlu yönde artmasını amaçlamaktadır.  

Yaratıcı drama eğitimi hangi yaş aralıklarılarına uygulanır?

Yaratıcı drama eğitimi, okul öncesi olarak 4 ve 6 yaşlar  arasında olan çocuklarda başlanabilmektedir. Ayrıca 7 yaş öncesi drama eğitimine başlamak çocuk için çok yararlı olacaktır. Drama eğitiminin erken yaşta faydaları arasında bu yaş grubu çocuklarda gelişen merak duygularını ifade edebilecek ve yanıtlayabilecek beceriyi kazandırması bulunur. Bundan dolayı 7-9 yaşlar arasında çocuklar için önemli bir dönemdir. Bundan dolayı yaratıcı drama eğitimine bu yaş aralığında da başlanabilmektedir. Fiziksel güvenin oluşmaya başladığı bu dönemde drama eğitimi, çocukların özel ilgi alanlarını bulmak için önemli bir araç olmaktadır. 10-12 yaş aralığı çocukların sosyalleşme sürecine önem verdikleri bir dönem olmakla birlikte bu yaş aralıklarındaki çocuklar iyi ve kötüyü, gerçek ya da yanlışı kendileri arayıp karar vermeye çalışmaktadırlar. Ayrıca yaratıcı drama eğitimi bu noktada çocukların genelleme ve kalıp düşünceler oluşturmasına engel olacaktır. Bu sayede çocukların özgün kimliğini bulmasına fayda sağlayacaktır. 12 yaş sonrası drama eğitimi çalışmaları çocukların genel kültür oluşumlarında oldukça önemli olmaktadır. Bununla birlikte bu yaş aralığında drama eğitimlerinde kitap okuma, film izleme çalışmaları başlar ve yaratıcı drama temelli tiyatro eğitimine ilk adım atılmış olur. Ayrıca drama eğitiminde yaş sınırı yoktur. Fakat çocuklar için ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar etkili olabilecek bir eğitimdir.  

 Yaratıcı drama liderliği eğitmenlik eğitimi sertifikası nedir ?

320 saatlik yaratıcı drama liderliği eğitmenlik eğitimi sertifika programı ile yaratıcı drama eğitmenliği yapmanız, bu sertifikanın ardından özel kurum ve kuruluşlarda eğitim verebilmeniz amaçlanmaktadır. Aynı zamanda yaratıcı drama liderliği sertifikasıüniversite onaylı ve e-devletten sorgulanabilen sertifika olarak psamer eğitimden alabilmektesiniz. Bu sertifika ile mebde egzersiz açabilir, oyun kulüplerinde liderlik, eğitmenlik yapabilmektesiniz. Ayrıca bu sertifika sizlere çeşitli kurumlarda iş imkanı sağlayabilirler.

Yaratıcı Drama Eğitimi Kazanımları Nelerdir?;

 
 • İletişim becerilerini arttırır.
 • Bağımsız karar alma, inisiyatif alma becerilerini geliştirir.
 • Eğitim ve öğretimde aktif rol aldırır.
 • Kendine güveni ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirir.
 • Yaratıcı drama, empatiyi geliştirir.
 • Eleştirel düşünme becerileri geliştirir.
 • Hayal gücünü ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirir.
 • Dikkat dağınıklığını önler, konsantrasyonu artırır.
 • Dinleme konuşma ve anlatım becerilerini geliştirir.
 • Kalıcı ve verimli öğrenme sağlar.
 • Gruptaki kişilere birlikte çalışma alışkanlıkları kazandırır.
 • Sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Katılımcı ve gönüllü olma davranışını geliştirir.
 • Bilgileri yeni bir bakış açısıyla değerlendirme fırsatı yaratır.
 • Demokratik düşünme ve farklılıklara saygı duyma becerilerini geliştirir.
 • Sonuca değil sürece odaklıdır.
 

Yaratıcı drama eğitimine kimler katılabilir ?

 • Psikologlar,
 • Psikolojik danışmanlar,
 • Aile danışmanları,
 • Sosyologlar,
 • Özel eğitimciler
 • Çocuk gelişimciler,
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Sınıf öğretmenleri,
 • Edebiyat öğretmenleri,
 • Türkçe öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler,
 • Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.
 

Yaratıcı drama istihdam olanakları nelerdir ?

Yaratıcı drama eğitmenlik eğitimi sertifikası alan adaylar  özel okullarda,
kreşlerde,
yaratıcı drama kulüplerinde,
çocuk kulüplerinde,
Milli eğitim bakanlığında özellikle 5. 6. 7. sınıflarda seçmeli olarak yaratıcı drama derslerine seçmeli olarak katılabilmekte,
zeka kulüplerinde, kolejlerde çalışabilmektedirler.
Ayrıca yaratıcı drama eğitmenlik sertifikası ile yaratıcı drama kulübü kurabilir özel kurumlarda eğitici olarak devam edebilirsiniz.  

Yaratıcı drama liderlik eğitmenlik eğitiminde neler öğreneceksiniz ?

 • Yaratıcı Drama Nedir? Kavramları Nelerdir?
 • Yaratıcı Dramanın Tarihsel Gelişimi
 • Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?
 • Yaratıcı Dramanın Önemi ve Kazanımları
 • Dramanın Öğeleri
 • Eğitimde Drama Uygulamaları
 • Yaratıcı Drama Aşamaları
 • Yaratıcı Dramada Öğretme ve Öğrenme
 • Drama Uygulama Basamakları
 • Drama Liderinin Rolü
 • Oyun Grubu nedir?
 • Oyun Grubu Nasıl Oluşturulur?
 • Oyun Grubu Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Yaratıcı Dramada kullanılan Araç ve Gereçler.
 • Okul Öncesi Yaratıcı Drama.
 • Okul Öncesi Yaratıcı Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Etkisi.
 • Okul öncesi Yaratıcı Drama ile Dramaturgi Hazırlama
 • Yaratıcı Yazarlık-Öyküleme
 • Yaratıcı Drama Etkinlik Oluşturma
 • Dramatik Etkinlik Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 

İLETİŞİM NUMARASI:

0543 107 25 75 / mail adresimiz : [email protected]

Kursiyerlerin almış oldukları eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra almış oldukları sertifikaya eğitim sertifikası denir.

Eğitim sertifikası, ilgili eğitimi aldığını, bu alanda yeterli bilgiye sahip olduğunu gösteren belgedir. Alınan sertifikalar, hem yeni iş başvurularında hem de mevcut işlerinde terfi almaları konusunda yardımcı olmaktadır.

Eğitimlerin, Online veya uzaktan eğitim şeklinde alınarak, aldığı eğitimleri belgelendirdiği bir sistemdir. Şuan eğitim kurumlarının birçoğu, kursiyerlerine zamandan ve mekândan bağımsız eğitim almalarını sağlamak için geliştirdiği dijital bir eğitim sistemidir.

Almış olduğunuz her sertifika mutlaka işe yarayacaktır. Ancak almış olduğunuz sertifikanın kim tarafından, hangi kurum tarafından verildiği de çok önemlidir. Eğer sertifikanızı üniversiteler den veya milli eğitim bakanlığından aldıysanız kesinlikle işe yaracaktır.

Bir kurumda çalışırken sadece yaptınız işte uzmanlaşmanız, başarılı olmanız terfi almanız için yeterli olmayacaktır. Bu süreçte kendiniz geliştirmeniz, bir sonraki pozisyona hazır olmanız için sürekli eğitim almak, aldığınız eğitimleri sertifikalandırmak sizin avantajınıza olacaktır.

Sadece sertifika ile tabi ki işe giremezsiniz. Çünkü rekabet içinde olduğunuz bir sürü aday var ve onlar da sürekli kendilerini geliştiriyor, sertifika sahibi oluyorlar. Alacağınız sertifikalar sadece sizi diğer adaylara kıyasla bir adım öne taşıyacaktır.

Alınan sertifikalar eğer üniversite onaylı veya MEB onaylı ise geçerlilik süresi yoktur. Sadece mesleğinize göre veya aldığınız sertifikaya göre belirli süreler de tekrar eğitim almanız gerekebilir.

Sertifika alırken ilk olarak hangi kurumdan aldığınıza, aldığınız sertifikanın hangi kurum tarafından onaylandığına dikkat edin. Sadece sertifika veren firmalar dan uzun durun. Mutlaka size panel açan, eğitim videoları ve dokümanları olan firmaları tercih edin. Üniversite Onaylı veya MEB onaylı sertifika alıyorsanız hiç korkmayın.

İnternet üzerinden alınan sertifikalar sizlerin CV lerini güçlendirir. Aldığınız eğitimler kişisel gelişiminize katkı sağlar, daha çok tercih edilen kişi olursunuz. Ne kadar çok sertifikanız varsa o kadar donanımlı olduğunuz anlamına gelir.

Kesinlikle aynı değerdedir. Aldığınız sertifikalar da uzaktan eğitim ya da Online eğitim ibaresi yer almaz. Örgün eğitim aldığınız da size verilen sertifika İle Online eğitim ile aldığınız sertifika birebir aynıdır.

Aslında birçok avantajı var ama en önemli avantajı zamandan tasarruf etmenizdir. İlave olarak ciddi anlamda sizi yol, konaklama gibi masraflar dan kurtarmaktadır. Hem de aynı eğitimi, aynı sertifikayı daha uygun fiyata almanızı da sağlamaktadır.

Online eğitim den dileyen herkes faydalanabilir. Kendini geliştirmek isteyen, yeni bir meslek sahibi olmak isteyen, belirli alanlar da uzmanlaşmak isteyen, bazı meslekler de yeterli gerekliliği sağlamak isteyen herkes bu eğitim den yararlanabilir.

Yaptığınız işe, aldığınız sertifikaya veya işletmelerin ihtiyacına göre değişir bu sorunun cevabı. Benzer tecrübede iki aday görüşmeye katıldı ise, tabi ki kendini geliştiren, aldığı eğitimleri belgelendiren bir aday, diğer adaya göre bir adım önde olacaktır. Yani ne kadar çok sertifikanız varsa o kadar tercih edilme durumunuz yüksek olacaktır.

Uzaktan veya Online eğitim ile aldığınız sertifikalar geçerlidir. Bura da aldığınız sertifikaların hangi kurum tarafından verildiği çok önemidir. Eğer üniversite onaylı sertifika aldıysanız veya milli eğitim bakanlığı onaylı sertifika aldıysanız, geçerliliği daha fazla olacaktır.

E devlet onayı, kurumların alt yapısı İle ilgili bir durumdur. Şuan bir çok üniversite bu sistemi kendi sistemlerine entegre ettiler. Bizim de çalıştığımız üniversitelerin sertifikalarını e devletten sorgulayabilir siniz. Bu durum sizi fiziki sertifika taşımaktan kurtaran bir durumdur. Dilediğiniz yerden e imzalı bir şekilde sertifikanızın çıktısını alabilirsiniz.

Şuan da birçok firma, personel ararken mutlaka deneyimli olmasını istiyor. Ancak iş arayan o kadar deneyimsiz aday var ki, birileri o kişilere fırsat vermezse nasıl deneyim sahibi olacaklar. Bu yüzden özellikle deneyimsiz kişilere tavsiyemiz, kendiniz geliştirmek için, başvurduğunuz pozisyona hazır olduğunuzu göstermek için sürekli eğitimler alın ve mutlaka bu eğitimleri de belgelendirin.

Online Eğitim Sertifika olarak 2017 yılında eğitim sektöründe faaliyet göstermeye başladık. Yaklaşık 5 yıldır hem örgün hem de online eğitimler veriyoruz. Ayrıca işletmemiz, çocuklara yönelik Zekâ ve Yetenek Geliştirme Merkezi ve Aile Danışmanlığı Merkezi olarak da faaliyet göstermektedir.

Online eğitim sektöründe faaliyet gösteren birçok firma var. Tüm kurumlar elinden geldiği kadarıyla en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu kurumların büyük bir çoğunluğu bir veya iki meslek dalı seçerken, bizler 200 e yakın eğitim programını sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kişisel Gelişim Eğitimleri, Psikoloji Eğitimleri, MEB Egzersiz Eğitimleri, Mesleki Eğitimler verdiğimiz eğitim grupları arasında en çok tercih edilen olarak ön plana çıkıyor.

Biz kurum olarak 600 e yakın meslek dalında sertifika hizmeti sunuyoruz. Şuan en popüler sertifikaların meslek alanında verilen eğitim sertifika programları olduğunu görüyoruz. Örneğin; Aşçılık Sertifikası, Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası, Yaratıcı Drama Sertifikası, Öğrenci Koçluğu Sertifikası, Aile Danışmanlığı Sertifikası, Çocuk Gelişimi Sertifikası, Aile Dizimi Sertifikası, Adli Psikoloji Sertifikası, Oyun Terapisi Sertifikası şuan da öne çıkan sertifika programlarıdır.

Aslın da her sertifika önemlidir. Bu sizin hangi sertifikaya ihtiyacınızın olduğu İle ilgili bir durum dur. Örneğin Aşçılık Sertifikası aldınız, mutlaka Usta Öğretici Oryantasyon sertifikası, Hijyen Eğitimi Sertifikasını da almanız gerekecektir. Yani aldığınız sertifika ve onu tamamlayan sertifikaları mutlaka tercih etmelisiniz.

Bazı dönemler de kampanya yapıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında özellikle pandemi nin yoğun olduğu dönemde çok fazla ücretsiz eğitim verdik. Ancak takdir edersiniz ki her şeyin bir maliyeti var. Bu yüzden şuan da ücretsiz eğitimler çok fazla vermiyoruz. Şu konuda kursiyerimizi desteklemeye çalışıyoruz, sürekli olarak bir sertifika alana ikinci sertifikayı hediye ediyoruz. Şuan da bu kampanyamız devam ediyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

“Yaratıcı Drama Liderliği Eğitmenlik Eğitimi (320 saat)” için ilk yorumu yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Yaratıcı drama liderliği eğitmenlik eğitimi

Orijinal fiyat: 2,075.00 ₺.Şu andaki fiyat: 1,730.00 ₺.

Sertifika Dahil

Toplam Eğitim Fiyatıdır

Kurs Detayları